15 października 2019

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 2018-2019

Załącznik nr 1 – Dane ilościowe dotyczące ewaluacji.(3017415_2468036)