15 października 2020

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020

Dane ilościowe dotyczące ewaluacji