12 stycznia 2022

Sprawozdanie z realizacji programu „Laboratoria Przyszłości” w 2021 r. oraz webinar na temat elektronicznego formularza sprawozdania

Na stronie internetowej GovTech są już dostępne zarówno formularz w postaci ankiety internetowej, jak też wzory dokumentów, które organy prowadzące powinny przekazać wraz z uzupełnionym formularzem sprawozdania do dnia 28. lutego 2022 r.

Organy prowadzące składają sprawozdanie z  wykorzystania wsparcia w 2021 roku za pośrednictwem strony internetowej Laboratoriów Przyszłości  w  nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2022 r.

Centrum GovTech zaprasza na otwarty webinar dotyczący składania sprawozdań z realizacji programu w 2021 roku przez organy prowadzące. Odbędzie się w dwóch terminach: 14 i 26 stycznia 2022 roku o godz. 10:00. W czasie jego trwania omówiony zostanie elektroniczny formularz sprawozdania, organizatorzy wyjaśnią, jak należy go wypełnić oraz odpowiedzą na pytania zadawane przez uczestników. Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny znajduje się na dedykowanej stronie internetowej.