1 lipca 2021

Stypendia i nagrody Marszałka Województwa Opolskiego

Marszałek Województwa Opolskiego zaprasza do składania wniosków o stypendia i nagrody w dziedzinie  edukacji.

Wśród form wyróżniania i nagradzania osiągnięć edukacyjnych przez Marszałka Województwa Opolskiego znalazły się następujące:

  1. Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego dla studentów, o które mogą ubiegać się studenci opolskich uczelni oraz osoby studiujące poza naszym województwem, ale mające zameldowanie na terenie województwa opolskiego;
  2. Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego dla słuchaczy/uczniów szkół medycznych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie;
  3. Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego Prymus Opolszczyzny w dwóch kategoriach: WIEDZA i SZTUKA dla uczniów wszystkich typów szkół;
  4. Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego Professor Opoliensis
  5. Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji.

Regulaminy ww. nagród i stypendiów wraz z wnioskami dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

Wszystkie wnioski należy dostarczyć w terminie od 25 czerwca do 9 lipca br.