31 maja 2022

Stypendia Miasta Poznania dla laureatek/laureatów i finalistek/finalistów olimpiad przedmiotowych

Miasto Poznań realizuje XV edycję programu stypendialnego dla laureatek/laureatów i finalistek/finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych podejmujących naukę na poznańskich uczelniach.

Stypendia przyznawane są w drodze konkursu, w którym wziąć udział mogą absolwentki i absolwenci szkół ponadpodstawowych z całego kraju.

 

Po przyjęciu na studia w Poznaniu stypendystki i stypendyści otrzymują od Miasta comiesięczne stypendium, wypłacane przez pierwszy rok studiów. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy deklaracja kandydatki/kandydata o zamiarze podjęcia studiów na poznańskiej uczelni od października 2022 r.

Termin składania wniosków mija 20 czerwca br.

 

Informacje o programie stypendialnym dostępne są na miejskim portalu „Studia” w zakładce „Oferta Miasta – Stypendia dla laureatów i finalistów olimpiad”