12 listopada 2019

Stypendia ministra właściwego do spraw oświaty zostały przyznane!

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej 10 uczniów Opolszczyzny otrzymało stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, za wybitne osiągnięcia edukacyjne, w roku szkolnym 2018/2019.

Wśród wyróżnionych uczniów są:

  • Mateusz Paweł Adamczyk – absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie,
  • Robert Rafał Domin – uczeń klasy czwartej Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu,
  • Magdalena Justyna Kloc absolwentka Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Prudniku,
  • Piotr Grzelak – absolwent Publicznego Liceum Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu,
  • Agata Książek – uczennica klasy trzeciej Publicznego Liceum Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu,
  • Wojciech Gabryelski – uczeń klasy trzeciej Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu,
  • Michał Jakub Krafczyk – absolwent Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu,
  • Mikołaj Krzysztof Pater – absolwent Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu,
  • Kamil Walczak – uczeń klasy trzeciej Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu,
  • Piotr Zatwarnicki – absolwent Publicznego Gimnazjum nr 9 Dwujęzycznego w Opolu.

Wszystkim wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju edukacyjnego oraz osobistego.