1 grudnia 2017

Stypendia Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2016/2017.

Wojewódzka uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów odbyła się w dniu 29 listopada 2017 r. o godz. 10.00 w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich, kościelnych i samorządowych. Stypendia Prezesa Rady Ministrów to stypendia przyznawane przez Premiera. Otrzymują je uczniowie szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, na podstawie wysokich wyników w nauce wykazujących szczególnie uzdolnienia w różnych dziedzinach wiedzy.

Dyplomy z rąk Pana Michała Sieka – Opolskiego Kuratora Oświaty oraz Pana Marcina Żukowskiego – Doradcy Wojewody Opolskiego odebrało 88 wyróżnionych stypendystów.

Do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018 zgłoszono 88 uczniów, w tym 39 – uczniowie liceów ogólnokształcących, 45 to uczniowie techników oraz 4 uczniów szkół niepublicznych, w tym 3 to uczniowie liceów ogólnokształcących, 1 uczniowie technikum. 52 osoby to dziewczęta, 36 jest chłopców.

Stypendia te wypłacane są w bieżącym roku szkolnym w wysokości 258 zł miesięcznie.

Do stypendium Ministra Edukacji Narodowej za rok szkolny 2016/2017 zgłoszono 15 uczniów i absolwentów publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,  których wnioski są w trakcie rozpatrywania w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Stypendium to ma formę jednorazowej wypłaty pieniężnej i wynosi około 3 000 zł.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.