22 lipca 2020

Sukcesy polskich uczniów w międzynarodowych olimpiadach w 2019 roku

Ministerstwo Edukacji Narodowej podsumowało ubiegłoroczne sukcesy polskich uczniowskich reprezentacji na międzynarodowych olimpiadach, które w 2019 roku w 8 olimpiadach międzynarodowych zdobyły aż 30 krążków: 1 złoty, 19 srebrnych i 10 brązowych.

Złoty medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej, 4 srebrne medale na Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej i 3 srebrne krążki na Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej oraz Chemicznej – to najważniejsze osiągnięcia polskich uczniów na międzynarodowych zawodach edukacyjnych w 2019 r. Historyczny sukces odnieśli młodzi matematycy, którzy na zawodach w Wielkiej Brytanii wywalczyli aż 6 medali.

Międzynarodowe olimpiady to prestiżowe zawody wiedzy, w których startują najlepsi uczniowie z całego świata. Polska reprezentacja uczestniczy w nich co roku, osiągając bardzo dobre wyniki i zdobywając medale. Dla każdego zawodnika już sam udział w rywalizacji na arenie międzynarodowej jest wielkim wyróżnieniem i nagrodą.

W tym roku, z uwagi na sytuację epidemiczną, niektórzy organizatorzy międzynarodowych olimpiad zdecydowali o przeniesieniu zawodów na kolejny rok, inni – o przeprowadzeniu ich w formie zdalnej. Obecnie trwają przygotowania polskich uczniów do udziału w kilku olimpiadach.

Ministerstwo Edukacji Narodowej w trzyletniej perspektywie czasowej powierza i finansuje organizację olimpiad przedmiotowych, tematycznych lub interdyscyplinarnych podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie. Regulamin konkursu przewiduje organizację nie tylko olimpiady ogólnopolskiej, ale również międzynarodowej.

MEN finansuje zarówno przygotowanie olimpiady (obozy naukowe i przygotowawcze), jak również udział polskich reprezentantów w olimpiadach międzynarodowych (m. in. bilety lotnicze, opłaty wpisowe, ubezpieczenie). Warto podkreślić również, że wyróżnieni w olimpiadach międzynarodowych mogą być kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (zgodnie z art. 90i ustawy o systemie oświaty).

 

Więcej szczegółowych informacji  w tym zakresie.