9 listopada 2022

„Szkoła Przyjazna Wodzie – Aktywni Błękitni”

Wody Polskie w Gliwicach zapraszają szkoły podstawowe z województwa opolskiego i śląskiego do wzięcia udziału w programie edukacyjnym „Szkoła Przyjazna Wodzie – Aktywni Błękitni”. Przedsięwzięcie stanowi okazję do przekazania uczniom wiedzy z zakresu zapobiegania skutkom suszy i powodzi oraz bezpiecznej rekreacji nad wodą. Rekrutacja trwa do końca listopada 2022 roku.

Udział w „Aktywnych Błękitnych” dostarcza wiele korzyści zarówno uczniom jak i nauczycielom. W ramach programu możliwe jest realizowanie lekcji z wykorzystaniem gotowej bazy materiałów dydaktycznych dostępnych na stronie internetowej Organizatora, które poruszają tematy z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i metod zapobiegania suszy. Uczestnicy mają także możliwość udziału w unikatowych wycieczkach na obiekty hydrotechniczne, dzięki czemu mogą lepiej zapoznać się z prowadzoną gospodarką wodną w najbliższym otoczeniu. Dla najaktywniejszych szkół przewidziano dodatkowe nagrody: udział w pikniku edukacyjnym połączony z rejsem statkiem oraz dodatkowe nagrody rzeczowe. Każda placówka, która zaangażuje się w realizację założeń programu, otrzyma certyfikat Szkoły Przyjaznej Wodzie przyznawany na okres dwóch lat.

 

Więcej informacji na temat programu edukacyjnego znajdą Państwo na stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach