20 czerwca 2022

Szkolenia dla kadry pedagogicznej szkół w zakresie edukacji mniejszości narodowych w tym mniejszości romskiej

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie organizuje szereg szkoleń online w zakresie wsparcia kadry pedagogicznej szkół w realizacji edukacji mniejszości narodowych i etnicznych, w tym mniejszości romskiej.

Treści szkoleń będą przydatne w pracy z uczniem zarówno dla nauczycieli, jak i dla asystentów edukacji romskiej.

Rekrutacja na szkolenia odbywa się przez stronę internetową Ośrodka Rozwoju Edukacji, gdzie znajdują się szczegółowe informacje wraz z terminami szkoleń.

W sprawach dotyczących szkoleń proszę o kontakt z Panią Mariną Warsimaszwili (marina.warsimaszwili@ore.edu.pl)