28 kwietnia 2022

„Szkolenia i doradztwo dla opolskiej kadry edukacji włączającej” dla pracowników systemu oświaty i JST w województwie opolskim

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji-Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu zaprasza kadrę kierowniczą i nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu województwa opolskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach (w trybie stacjonarnym oraz on-line) organizowanych w ramach projektu „Szkolenia i doradztwo dla opolskiej kadry edukacji włączającej” dla pracowników systemu oświaty, Kuratorium Oświaty i JST w województwie opolskim.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej RCRE w Opolu (kliknięcie w link oznacza przejście do zewnętrznej strony internetowej).