13 czerwca 2022

Szkolenie nt. Egzamin maturalny – zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023

Szkolenie e-learningowe w formule blended dedykowane jest nauczycielom konsultantom, doradcom metodycznym, pracownikom placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym.

Uczestnicy:

  • poznają zmiany w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych
  • dowiedzą się jakie są zasady wdrażania ww. zmian
  • będą potrafili zrealizować szkolenia kaskadowe w swoich placówkach
  • nauczyciele przygotowujący uczniów do egzaminu maturalnego uzyskają wiedzę na temat wiadomości i umiejętności wymaganych w standardach egzaminacyjnych.

Szkolenie jest bezpłatne.

 

Szczegółowe informacje oraz rejestracja dostępne są na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji.