21 marca 2023

Szkolenie online, przygotowujące do nauczania nowego przedmiotu „Historia i społeczeństwo” w liceach ogólnokształcących

Muzeum Powstania Warszawskiego nauczycieli historii, WOS i wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie online, przygotowujące do nauczania nowego przedmiotu „Historia i społeczeństwo” w liceach ogólnokształcących.

Szkolenia składa się z cyklu trzech comiesięcznych spotkań trwających trzy godziny zegarowe w czwartki 30.03., 27.04. i 25.05.2023 r. o godzinie 17.00.

Pierwsze spotkanie poświęcone będzie zagadnieniom z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Zostaną omówione źródła prawa różnych systemów konstytucyjnych (kategorie źródeł prawa, warunki ich prawomocności i ich hierarchia – problem nadrzędności konstytucji nad prawem unijnym) oraz system terenowych organów administracji publicznej (ich organizacja, kompetencje i relacje z władzą centralną).

Drugie spotkanie będzie dotyczyć „Solidarności” w Polsce w latach osiemdziesiątych XX wieku. Prowadzący przedstawi okoliczności powstania, działalność i znaczenie tego ruchu na drodze do odzyskania przez Polskę wolności i niezawisłości.

Na trzecim spotkaniu zostanie omówiona jesień narodów 1989 roku. W sposób kompleksowy wykładowca pokaże upadek komunizmu w poszczególnych państwach „demokracji ludowej”. Wychodząc od spraw polskich, porówna, jak ten proces przebiegał na Węgrzech, w NRD, Czechosłowacji, Bułgarii i Rumunii.

Szkolenie poprowadzi Maciej Podbielkowski – wieloletni wykładowca akademicki w Instytucie Historycznym UW i nauczyciel w warszawskich szkołach, a obecnie ekspert Działu Edukacyjnego Muzeum Powstania Warszawskiego.

Szkolenie będzie realizowane za pomocą Microsoft Teams.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: szkolenie@1944.pl (do końca 28.03.2023 r.).