31 sierpnia 2022

Szkolenie „Tak dużo chciałbym Ci napisać…”

Państwowe Muzeum na Majdanku serdecznie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych na VI edycję szkolenia metodycznego dotyczącego pozaszkolnej edukacji historycznej w poobozowych miejscach pamięci pt. „Tak dużo chciałbym Ci napisać…”

Celem wydarzenia jest ukazanie możliwości, jakie w kształceniu o czasach II wojny światowej stwarzają autentyczne i nieoczywiste świadectwa obozowe. Warsztaty oraz dyskusje będące główną częścią spotkania są okazją do zapoznania się z różnorodnymi metodami pracy z młodzieżą oraz szansą na wymianę edukacyjnych doświadczeń.

Do udziału w szkoleniu, Muzeum zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Szkolenie odbędzie się 22 października 2022 roku w Państwowym Muzeum na Majdanku.

Karty zgłoszenia i zgody na wykorzystanie wizerunku oraz danych osobowych należy przesłać drogą mailową na adres: m.rusek@majdanek.eu do dnia 23 września 2022 r.

Szczegółowe informacje.