31 maja 2022

Szkolenie w formule blended learning pt. Nauczanie zdalne języków obcych uczniów na etapie wczesnoszkolnym (klasy I-III szkoły podstawowej)

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych, nauczycieli języków obcych do udziału w szkoleniu.

Szkolenie e-learningowe w formule blended dedykowane jest pracownikom placówek doskonalenia nauczycieli zainteresowanym doskonaleniem warsztatu pracy nauczycieli języków obcych oraz rozwijaniem kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia zdalnego nauczania języków obcych uczniów na etapie wczesnoszkolnym (klasy I-III szkoły podstawowej) oraz nauczycielom języków obcych zainteresowanym doskonaleniem swojego warsztatu pracy i pracującym z uczniami w klasach I-III.

 

Szkolenie rozpocznie się 1 czerwca a zakończy 13 czerwca 2022 roku.

 

Szczegółowe informacje na temat szkolenia dostępne są na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji.