8 sierpnia 2022

Szkolenie w ramach projektu Lekcja: Enter

Centrum Edukacji Nauczycieli „Potest” sp. z o.o. prowadzi rekrutację do projektów grantowych realizowanych w ramach ogólnopolskiego projektu „Lekcja: Enter”.

W związku z powyższym Dyrektorzy szkół mogą zgłosić nauczycieli na bezpłatne szkolenie nt. wykorzystywania nowych technologii, e-zasobów oraz aktywizujących metod nauczania w edukacji dzieci i młodzieży.
W celu przekazani informacji dotyczących szkolenia, Centrum Edukacji Nauczycieli „Protest” sp. z o.o. organizuje krótkie spotkanie na  platformie Clickmeeting, w dniu 30 sierpnia br. o godzinie 11:00. W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu, proszę wysłać wiadomość na adres: a.swiatek@potest.pl