10 września 2020

Szkolenie „Wczesna edukacja językowa – nauczanie języka francuskiego na I etapie edukacyjnym”

Wydział Rozwoju Kompetencji  Kluczowych OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI wraz z Instytutem Francuskim w Polsce zaprasza nauczycieli języka francuskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu.

Spotkania online na platformie GoogleMeet poprowadzą francuscy specjaliści FLE. Forma będzie miała charakter zarówno wykładu jak i warsztatu.

Data rozpoczęcia: 18.09.2020, o 16.15

Data zakończenia: 20.09. 2020, o 14.00

W ramach szkolenia przewidziano na 9 października obowiązkowe spotkanie online  trwające od 16.00 do 18.00.

Kryteria naboru:

Rejestracja na platformie ORE i kolejność zgłoszeń – zapisy trwają do 10 września lub do wyczerpania miejsc.

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.

Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. Informację o przyjęciu na szkolenie otrzymają Państwo mailem – po zakończeniu rekrutacji.

Szkolenie  jest bezpłatne.

 

Uczestnicy

Nauczyciele języka francuskiego pracujący z dziećmi  na pierwszym etapie edukacyjnym:

– zdobędą wiedzę na temat  specyfiki nauczania języka francuskiego na pierwszym etapie edukacyjnym

– przeanalizują stosowane przez siebie metody nauczania

– udoskonalą własne i poznają nowe  techniki  przekazywania uczniom treści

 

dydaktycznych

– przygotują zajęcia rozwijające umiejętność wypowiedzi ustnej.

Tryb i metody pracy

Szkolenie obejmuje 10 godzin zegarowych i odbędzie się w dniach od 18 do 20 września 2020.

Podsumowanie prac uczestników odbędzie się 9 października 2020 roku i zajmie dwie godziny zegarowe. Uczestnicy będą zobowiązani przesłać opis swojej pracy szkoleniowcom do dnia 28 września.

W trakcie szkolenia szkoleniowcy będą kłaść nacisk na aktywny udział uczestników i interakcje.

Przed rozpoczęciem szkolenia

11 września uczestnikom zostanie udostępniony padlet z dokumentami (PDF, wideo, itp.).

Z niektórymi dokumentami uczestnicy będą zobowiązani zapoznać się przed rozpoczęciem szkolenia.

Uczestnicy dostaną również do wypełnienia ankietę dotyczącą pracy nauczyciela

 

Po zakończeniu szkolenia

Padlet zostanie uzupełniony o materiały dla uczestników.

Uczestnicy biorący udział w szkoleniu opracują scenariusze zajęć a następnie  prześlą szkoleniowcom wyniki swojej pracy – najpóźniej do 28 września.

W trakcie dwugodzinnego spotkania online – przewidzianego na 9 października – odbędzie się podsumowanie pracy uczestników.

 

Źródło oraz szczegóły: strona internetowa Ośrodka Rozwoju Edukacji