5 października 2020

Terminarz olimpiad w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazujemy terminarz oraz listę organizatorów wraz z nazwami turniejów i olimpiad tematycznych, olimpiad przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych przeprowadzanych w roku szkolnym 2020/2021.

Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie informacji dotyczących wskazanych zawodów wiedzy wśród nauczycieli, a także zachęcenie do udziału w olimpiadach i turniejach zainteresowanych uczniów.

Jednocześnie informujemy, że lista turniejów i olimpiad tematycznych oraz olimpiad przedmiotowych dających uprawnienia w systemie egzaminacyjnym i rekrutacyjnym w roku szkolnym 2020/2021 jest dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej MEN.

 

Pismo Podsekretarza Stanu Macieja Kopcia do dyrektorów.

Prezentacja PDF.