28 lipca 2020

Terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2020/2021 – aktualizacja

Aktualizacja 16 września 2020 r.

Uwaga! Zmiana organizacyjna w CKZ w Kluczborku

Terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2020/2021.