18 czerwca 2024

Terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2024/2025 w województwie opolskim

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół branżowych I stopnia w województwie opolskim,

poniżej zamieszczamy  terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2024/2025 w województwie opolskim.

Terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2024/2025.