18 czerwca 2024

Terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2024/2025 w ZSiPKZ w Zielonej Górze

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy informację wraz ze wzorami dokumentów do pobrania w przypadku realizacji turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w zawodach, w których dokształcanie teoretyczne odbywa się poza województwem opolskim (Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze).

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ośrodka: https://www.zsipkz.zgora.pl

Załączniki:

  1. Regulamin praw i obowiązków ucznia realizującego kształcenie zawodowe w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze (pdf, 803 kB)
  2. Skierowanie na turnus (pdf, 176 kB)
  3. Skierowanie na turnus (doc, 35 kB)
  4. Karta informacyjna i oświadczenie dla Rodzica (pdf, 261 kB)
  5. Karta informacyjna i oświadczenie dla Rodzica (doc, 47,5 kB)
  6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pdf, 117 kB)
  7. Regulamin internatu (pdf, 161 kB)
  8. Ankieta Covid (pdf, 158 kB)
  9. Terminarz turnusów dla klas II i III (pdf, 125 kB)