7 stycznia 2020

Terminarze turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas I branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2019/2020 w ZSiPKZ w Zielonej Górze

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy informację wraz ze wzorami dokumentów do pobrania w przypadku realizacji turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w zawodach, w których dokształcanie teoretyczne odbywa się poza województwem opolskim (Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze).

1. Skierowanie na turnus

2. Oświadczenie dla rodziców

3. Karta informacyjna

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

5. Regulamin internatu

6. Terminarz turnusów:  http://www.zsipkz.zgora.pl/turnusy-zawodowe/terminarz.html