10 czerwca 2021

Terminarze turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2021/2022 w ZSiPKZ w Zielonej Górze

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy informację wraz ze wzorami dokumentów do pobrania w przypadku realizacji turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w zawodach, w których dokształcanie teoretyczne odbywa się poza województwem opolskim (Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze).

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ośrodka: https://www.zsipkz.zgora.pl

Załączniki

  1. Regulamin praw i obowiązków ucznia realizującego kształcenie zawodowe w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze
  2. Skierowanie na turnus (pdf)
  3. Skierowanie na turnus (doc)
  4. Karta informacyjna i oświadczenie dla Rodzica (pdf)
  5. Karta informacyjna i oświadczenie dla Rodzica (doc)
  6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  7. Regulamin internatu
  8. Ankieta Covid
  9. Terminarz turnusów dla klas II i III (doc)