4 września 2016

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), Minister Edukacji Narodowej ogłosił terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2017/2018.

15-28 stycznia 2018 r. Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;

22 stycznia – 4 lutego 2018 r. Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;

29 stycznia – 11 lutego 2018 r. Województwa: lubelskie,łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;

12-25 lutego 2018 r. Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.