15 stycznia 2020

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2019/2020

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) Minister Edukacji Narodowej ogłosił terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2019/2020.

13-26 stycznia 2020 r.

– lubelskie
– łódzkie
– podkarpackie
– pomorskie
– śląskie

20 stycznia – 2 lutego 2020 r.

– podlaskie
– warmińsko-mazurskie

27 stycznia – 9 lutego 2020 r.

– kujawsko-pomorskie
– lubuskie
– małopolskie
– świętokrzyskie
– wielkopolskie

10-23 lutego 2020 r.

– dolnośląskie
– mazowieckie
– opolskie
– zachodniopomorskie