15 stycznia 2020

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) Minister Edukacji Narodowej ogłosił terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2020/2021.

18 – 31 stycznia 2021 r. Województwa:

– dolnośląskie
– mazowieckie
– opolskie
– zachodniopomorskie.

25 stycznia – 7 lutego 2021 r. Województwa:

– podlaskie
– warmińsko-mazurskie.

1 lutego – 14 lutego 2021 r. Województwa:

– lubelskie
– łódzkie
– podkarpackie
– pomorskie
– śląskie.

15 – 28 lutego 2021 r. Województwa:

– kujawsko-pomorskie
– lubuskie
– małopolskie
– świętokrzyskie
– wielkopolskie.