5 lutego 2021

Testy przesiewowe dla nauczycieli – II tura

Rusza kolejna ogólnopolska akcja testowania nauczycieli na obecność koronawirusa. Już od poniedziałku – 8 lutego 2021 r. badaniem będą objęci nauczyciele klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych, którzy byli już testowani w ramach powrotu do szkół po feriach zimowych, otrzymali wynik negatywny i chcą się ponownie poddać badaniu.

W kolejnym tygodniu – od 15.02.br. testowaniem objęci będą również nauczyciele przedszkoli, w tym pomoce nauczyciela i wychowawcy w przedszkolach.

Osoby, które chorowały na COVID-19 w okresie ostatnich dwóch miesięcy, tzw. ozdrowieńcy oraz pozostały personel szkół i przedszkoli nie będą uczestniczyli w badaniu.

Wynik badania

Wynik będzie dostępny na Internetowym Koncie Pacjenta. IKP to darmowa aplikacja Ministerstwa Zdrowia, za pomocą której szybko i bezpiecznie można sprawdzić informacje o swoim zdrowiu. Aby zobaczyć swój wynik należy zalogować się za pomocą profilu zaufanego lub podać swój PESEL.

Pozytywny test, co dalej?

Osoby, które otrzymają pozytywny wynik testu na obecność SARS-Cov-2 muszą poddać się obowiązkowej 10. dniowej izolacji domowej (w przypadku braku objawów) oraz skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ. Konieczne będzie również zgłoszenie osób z kontaktu. W tym celu można skorzystać z formularza zgłoszeniowego na stronie. Formularz pozwala na szybki kontakt z inspekcją sanitarną i usprawnia przeprowadzenie wywiadu epidemiologicznego. Takiego zgłoszenia można dokonać także za pośrednictwem całodobowej infolinii sanepidu pod nr 22 25 00 115.

Osoby z pozytywnym wynikiem nie będą musiały starać się o uzyskanie zwolnienia lekarskiego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma dostęp do tych danych z systemu informatycznego (tzw. systemu EWP), udostępni je pracodawcy.

Poniżej zamieszczamy harmonogram poboru wymazów od nauczycieli szkół podstawowych i specjalnych. Opublikowany on również zostanie na stronach internetowych wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. W odróżnieniu od poprzedniej edycji badań, materiał wymazowy pobierany będzie bezpośrednio w szkołach, w których nauczyciele zgłosili chęć udziału w badaniu. Godziny zamieszczone w harmonogramie są orientacyjne – uzależnione od czasu potrzebnego na przemieszczenie się karetki.

Harmonogram – badania nauczycieli

Harmonogram przeprowadzenia badań przesiewowych w przedszkolach przekazany zostanie w terminie późniejszym.