7 lipca 2020

Terminarze turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2020/2021 w ZSiPKZ w Zielonej Górze

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy informację wraz ze wzorami dokumentów do pobrania w przypadku realizacji turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w zawodach, w których dokształcanie teoretyczne odbywa się poza województwem opolskim (Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze).

  1. Regulamin praw i obowiązków ucznia realizującego kształcenie zawodowe w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze
  2. Skierowanie na turnus
  3. Karta informacyjna i oświadczenie dla Rodzica
  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  5. Regulamin internatu
  6. Ankieta Covid
  7. Terminarz turnusów dla klas II i III (doc)
  8. Terminarz turnusów:  http://www.zsipkz.zgora.pl/turnusy-zawodowe/terminarz.html