25 maja 2022

Transformacja Cyfrowa Szkół ’2022 w moim regionie. Co dalej?

Zapraszamy na spotkanie on-line poświęcone wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji szkolnej. Transformacja Cyfrowa Szkół ’2022 w moim regionie. Co dalej?

Dla nauczycieli z województw opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

TERMIN : 31 maja 2022 r. godz. 12.00-16.00

Celem spotkania, organizowanego w ramach projektu „Lekcja: Enter”, jest opracowanie rekomendacji, które przyczynią się do upowszechnienia stosowania nowych technologii w edukacji oraz kształtowanie świadomej i otwartej postawy kadry pedagogicznej wobec włączania TIK w klasie. W trakcie wydarzenia uczestnicy zapoznają się z doświadczeniami ze szkoleń dla nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK prowadzonych przez współorganizatorów spotkania w wymienionych regionach oraz z przykładami dobrych praktyk szkolnych. W wyniku dyskusji z dyrektorami szkół wyróżnionych w konkursie dobrych praktyk szkolnych oraz z ekspertami(zostaną wypracowane rekomendacje działań, jakie powinny być podjęte w celu upowszechniania TIK zarówno na poziomie szkoły, gminy, regionu jak i całego kraju.

 

  1. Zaproszenie (pdf 2809KB)
  2. AGENDA VII spotkania ponadregionalnego  (pdf 189KB)