21 sierpnia 2017

Trwa XXII Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy w Łambinowicach / Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie) 23.07.2017 – 06.08.2017 W czwartek – 3 sierpnia – odbędzie się uroczyste „Święto Pamięci”

KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU

Zapowiedź wydarzenia

Nazwa

Święto Pamięci3 sierpnia 2017 r.
w ramach trwającego XXII Międzynarodowego Obozu Młodzieżowego
w Łambinowicach / Iwano-Frankiwsku, tradycyjnie – po raz 22. odbędzie się uroczystość pn. „Święto Pamięci”.

Data /godzina

3 sierpnia 2017 r.
(godz. 14.30)

Miejsce Uroczystość – „Święto Pamięci”– odbędzie się pod pomnikiem głównym Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach.
Organizatorzy Opolski Kurator Oświaty, Landowy Niemiecki Ludowy Związek Opieki nad Grobami Wojennymi Nadrenii – Palatynatu
Dodatkowe informacje Dodatkowe informacje udziela A. Popiołek- st. wizytator, Pełnomocnik ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Kontaktów Zagranicznych;
tel. 77 452453, kom. 726433533