5 stycznia 2023

Trzecia edycja e-Turnieju BRD Opole 2023

Polski Związek Motorowy wraz z partnerami: Opolską Wojewódzką Radą BRD, Policją, WORD i Kuratorium Oświaty w Opolu zaprasza do udziału w trzeciej edycji e-Turnieju BRD Opole 2023.

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa oraz działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności poprzez: popularyzację zasad i przepisów bezpiecznego poruszania się po drogach, zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, popularyzację jazdy rowerem jako ekologicznym środkiem transportu oraz rekreacji i sportu. Turniej odbywa się w trzech etapach z wykorzystaniem platformy internetowej. Zgłoszenia chętnych należy nadsyłać do dnia 12 stycznia 2023 r. na adres organizatora brd@pzm.opole.pl

Szczegółowe informacje