2 września 2022

Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazuje informacje dla dyrektorów szkół o organizacji akcji informacyjno-edukacyjnej – Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych.

Celem akcji Tygodnia dla chorób zakaźnych jest przekazywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych. Formuła kampanii edukacyjno-informacyjnej pozwala na uwzględnienie pomysłów i atrakcyjnych inicjatyw uczniów, samorządu uczniowskiego, rady rodziców, które zostaną przygotowane we współpracy z nauczycielami.
Do wspólnych działań szkoły mogą zaprosić przedstawicieli lokalnej społeczności, w tym z placówek ochrony zdrowia (lekarz, ratownik medyczny), stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 

Szczegółowe informacje.