3 października 2019

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

W załączeniu przekazuję informację Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącą ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Informacja MEN.