19 września 2017

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym.

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej zapraszają dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek systemu oświaty do udziału w Konferencji.

Konferencja odbędzie się 18 października 2017 r. w siedzibie ORE w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28.

Przebieg konferencji będzie transmitowany na żywo online (z tłumaczeniem na język migowy) w celu upowszechnienia przekazywanych informacji wśród wszystkich pracowników systemu oświaty i innych osób zainteresowanych edukacją uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zapis ścieżki filmowej po wydarzeniu udostępniony będzie na stronie ORE.

Więcej informacji.