23 lutego 2018

Udział Pana Michała Sieka – Opolskiego Kuratora Oświaty w przedstawieniu teatralnym „Dziadek, babcia i szafa” w Brzeskim Centrum Kultury.

21 lutego2018r. w Brzeskim Centrum Kultury, dzieci z Publicznego Przedszkola nr 10 w Brzegu zaprezentowały spektakl teatralny pt.: ”Dziadek, babcia i stara szafa”. Wśród widzów oprócz rodziców, dziadków i babć, obecny był Pan Michał Siek Opolski Kurator Oświaty. Inspiratorką przedstawienia, w którym brało udział 150 dzieci była Pani Joanna Okonkowska. Przedstawienie swoim rozmachem, scenografią, układem choreograficznym oraz dowcipnymi dialogami zachwyciło całą publiczność. Na zakończenie Kurator wręczył Pani Iwonie Markiewiczdyrektor przedszkola upominek dla jej podopiecznych.