28 sierpnia 2017

Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

28 sierpnia 2017 r. w Sali im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Otwarcia uroczystości dokonali Wicewojewoda Opolski – Violetta Porowska oraz Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek gratulując nauczycielom kolejnego stopnia awansu zawodowego, a następnie osobiście wręczali akty nadania pierwszej grupie nauczycieli. W uroczystości uczestniczyli także Dyrektor Biura Wojewody Opolskiego – Jerzy Naszkiewicz, Opolski Wicekurator Oświaty – Artur Zapała oraz przedstawiciele opolskiego kuratorium. Kurator wraz wicekuratorem wręczyli akty nadania, wraz z osobistymi gratulacjami – wszystkim przybyłym na uroczystość nauczycielom naszego województwa.
W bieżącym roku ten etap rozwoju zawodowego zakończyło 333 nauczycieli naszego województwa. Na zakończenie uroczystości Michał Siek życzył nauczycielom dalszych sukcesów, a także poczucia satysfakcji i zadowolenia z własnego rozwoju zawodowego