21 października 2022

Uroczyste wręczenie dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia edukacyjne

Opolski Kurator Oświaty zaprasza uczniów ich rodziców oraz opiekunów do udziału w „Wojewódzkiej uroczystości wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów”.

Wojewódzka uroczystości wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów odbędzie się 25 listopada br., o godzinie 10.00 w Auli Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu ul. Drzymały 1a – Opole.

 

Na obecny rok szkolny stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznano 136 uczniom z naszego województwa.

 

Stypendia Prezesa Rady Ministrów to stypendia przyznawane przez Premiera. Otrzymują je uczniowie szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, na podstawie wysokich wyników w nauce lub wykazujących szczególnie uzdolnienia w różnych dziedzinach wiedzy.

 

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.