31 października 2019

Uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia edukacyjne.

Wojewódzka uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów odbyła się w dniu 30 października 2019 r. o godz. 10.00 w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu. 

W dniu 30 października br. odbyła się uroczysta gala wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, uniwersyteckich oraz dyrektorzy, nauczyciele i rodzice.

Stypendyści dyplomy odbierali z rąk Pana Adriana Czubaka Wojewody Opolskiego oraz Pana Michała Sieka – Opolskiego Kuratora Oświaty. Stypendia zostały przyznane 93 uczniom. Są to uczniowie: liceów ogólnokształcących (44 szkoły) i techników (49 szkół) – 53 uczennice  i 40 uczniów.

Stypendia te wypłacane są w bieżącym roku szkolnym w wysokości 300 zł miesięcznie.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów to stypendia przyznawane przez Premiera. Otrzymują je uczniowie szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, na podstawie wysokich wyników w nauce wykazujących szczególnie uzdolnienia w różnych dziedzinach wiedzy.

Do stypendium Ministra Edukacji Narodowej za rok szkolny 2018/2019 zgłoszono 30 uczniów, których wnioski są w trakcie rozpatrywania w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Stypendium to ma formę jednorazowej wypłaty pieniężnej i wynosi około 3 000 zł.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.