23 sierpnia 2019

Uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

23 sierpnia 2019 r. w Sali im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Otwarcia uroczystości dokonał Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek, gratulując nauczycielom uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego. Podkreślił, że jest to początek pracy nauczyciela dojrzałego i ukształtowanego. Następnie wraz z wicekuratorem panem Arturem Zapałą wręczył akty nadania wszystkim przybyłym nauczycielom.

Decyzją Opolskiego Kuratora Oświaty – akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego wręczono 258 nauczycielom.

Na zakończenie uroczystości Opolski Kurator Oświaty życzył nauczycielom dalszych sukcesów, a także poczucia satysfakcji i zadowolenia z własnego rozwoju zawodowego.