2 maja 2022

Ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela

Ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2022 r. poz.935)