24 lutego 2020

V edycja Konkursu Wiedzy o Prawie

Krajowa Rada Radców Prawnych organizuje V edycję Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Celem Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie jest:
– wszechstronne działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie oraz wzrost świadomości prawnej dzieci i młodzieży,
– kształtowanie postaw szacunku do prawa wśród dzieci i młodzieży, – propagowanie związków prawa polskiego  z prawem międzynarodowym.
Więcej informacji.