30 stycznia 2020

VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej.

Instytut Śląski w Katowicach organizuje Ogólnopolski Konkurs Wzrostu Kryształów którego realizatorem jest Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii. Zakład Fizyki Kryształów.
Konkurs kierowany jest do uczniów klas podstawowych i ponadpodstawowych.

Cele konkursu:
– szerzenie wiedzy na temat hodowli kryształów,
– wzbudzenie zainteresowania pięknem świata kryształów,
– zapoznanie z rolą jaką spełnia krystalografia w fizyce, chemii, biologii, medycynie i farmacji oraz naukach o żywności, ekologii, technologii i w sztuce,
– popularyzacja nauk przyrodniczych.

Więcej informacji.