17 lutego 2020

VIII edycja Eksperymentu Łańcuchowego

VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Eksperyment Łańcuchowy organizowany jest przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
W konkursie mogą brać udział drużyny składajcie się maksymalnie z 5 osób pod opieką opiekuna – osoby pełnoletniej, będących:
a) dziećmi uczęszczającymi do przedszkoli,
b) uczniami szkół podstawowych klasy I-III,
c) uczniami szkół podstawowych klasy IV-VI,
d) uczniami szkół podstawowych klasy VII i VIII,
e) uczniami szkół średnich,
f) studentami,
g) drużyną, składającą się z członków maksymalnie dwóch rodzin.
Celem Konkursu jest zainteresowanie młodzieży naukami ścisłymi, a w szczególności fizyką, rozwój  umiejętności pracy w grupie oraz pogłębianie umiejętności prezentacji swojej pracy.

Więcej informacji: