11 sierpnia 2022

W dniach 5 – 9 października 2022 Narodowa Agencja programu Erasmus+ organizuje szkolenie międzynarodowe dla nauczycieli szkół wiejskich przygotowujące do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu współpracy międzynarodowej w programie Erasmus+

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo jak przygotować projekt do programu Erasmus+ oraz będą mogli znaleźć partnerów z innych krajów europejskich do realizacji wspólnego przedsięwzięcia.

Szkolenie odbywa się w formule warsztatowej – praca w małych grupach nad zrębami przyszłego projektu. Szkolenie jest prowadzone w języku angielskim
i komunikatywna znajomość tego języka jest warunkiem uczestnictwa.

Szkolenie jest nieodpłatne, natomiast jego uczestnik reprezentuje placówkę w związku z tym należy przed zgłoszeniem się na szkolenie uzgodnić z Dyrektorem
i Radą Pedagogiczną wstępny akces do programu Erasmus+.

Na szkolenie trzeba aplikować (miejsce nie jest gwarantowane) pod adresem SALTO – Events (salto-et.net)  Na platformie Salto należy się uprzednio zarejestrować.

Zgłoszenia są przyjmowane do 25 sierpnia.