28 listopada 2023

Warsztaty online pt. „Rozwijanie kompetencji metodycznych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie innowacyjnych metod pracy wspierających rozwijanie myślenia matematycznego u uczniów z uwzględnieniem założeń edukacji włączającej

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenie w formule warsztatów rozwijające kompetencje metodyczne, które odbędzie się w dwóch terminach 4 oraz 6 grudnia 2023 r.

Warsztaty skierowane są do doradców metodycznych, specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli konsultantów oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy są zainteresowani tematyką rozwoju kompetencji metodycznych.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Celem szkolenia jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na rolę nauczyciela w rozwijaniu myślenia matematycznego uczniów edukacji wczesnoszkolnej oraz kształtowanie umiejętności w tym zakresie.

Szkolenie obejmuje dwa warsztaty, które będą realizowane na platformie Google Meet w dniach:

 4 grudnia 2023 r. g. 9.00-10.30,

 6 grudnia 2023 r. g. 9.00-10.30.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 listopada 2023 r. lub do wyczerpania miejsc. Szczegółowe informacje dotyczące warsztatów oraz rejestracji online znajdują się na stronie ORE.