18 maja 2018

Warsztaty poświęcone szeroko rozumianej edukacji językowej.

Szanowni Państwo,

serdecznie zachęcamy do udziały w bezpłatnych warsztatach.

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ang. ECML) organizuje bezpłatne warsztaty poświęcone szeroko rozumianej edukacji językowej, które odbywają się w Grazu (Austria). Organizator pokrywa również koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

3–4.10. 2018. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego dla nauczycieli języków obcych, rekrutacja do 22.06.2018;

23–24.10.2018. Język obcy jako narzędzie wspierające doskonalenie zawodowe migrantów, rekrutacja do 25.05.2018;

15-16.11.2018. Mapa drogowa dla szkół – jak wspierać naukę języka, w którym prowadzone jest nauczanie, rekrutacja do dnia 25.06. 2018.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych warsztatów.

W razie pytań organizator prosi o kontakt pod adres e-mail: elzbieta.witkowska@ore.edu.pl