17 kwietnia 2020

WAŻNE INFORMACJE w sprawie XX Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego pt. „Od narodzin do świętości – obraz z życia św. Jana Pawła II”

Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją panującą na trenie kraju i wprowadzonym stanem epidemii  Organizator konkursu informuje o zmianie terminów dotyczących XX Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego pt. „Od narodzin do świętości – obraz z życia św. Jana Pawła II”.

NOWE TERMINY:

  • termin nadsyłania prac – do 30 kwietnia 2020 r.,
  • powiadomienie laureatów o wynikach konkursu
    do 15 maja 2020 roku.

Jednocześnie informujemy, że Organizator konkursu odwołuje zaplanowaną na 12 maja br. imprezę finałową.

Laureaci i ich prace zostaną zaprezentowane  na głównej stronie internetowej  Ochotniczych Hufców Pracy oraz na stronie Konkursu , jak również w albumach pokonkursowych. Nagrody zostaną przesłane laureatom przez Organizatora konkursu.