26 stycznia 2017

Ważne terminy dla organów prowadzących szkoły, innych niż jednostki samorządu terytorialnego.

Szanowni Państwo:

osoby prowadzące szkoły niepubliczne,

osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne prowadzące szkoły publiczne na terenie województwa opolskiego

W związku z wprowadzanymi zmianami w systemie oświaty w załączeniu przedstawiamy najważniejsze terminy obowiązujące osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne prowadzące szkoły.

Terminy – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe