29 sierpnia 2022

Wdrażanie nowego systemu awansu zawodowego nauczycieli w świetle przepisów przejściowych

Wdrażanie nowego systemu awansu zawodowego nauczycieli w świetle przepisów przejściowych – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)