3 października 2019

Wicekurator uczestniczył w akademii z okazji „Święta Szkoły” – ZSR w Prudniku oraz konferencji naukowej

1 października 2019 r. Opolski Wicekurator Oświaty – Artur Zapała wziął udział w uroczystej akademii, która miała miejsce w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku z okazji Święta Patronki Szkoły – Stefanii Sempołowskiej. Tego dnia odbyła się również w Kinie Diana w  Prudniku konferencja naukowa w ramach projektu Soli Deo Kardynał Stefan Wyszyński. Podczas konferencji tematyczne wykłady zaprezentowali: dr Ewa Czaczkowska (Wpływ programu milenijnego Prymasa Stefana Wyszyńskiego na odzyskanie przez Polskę wolności), franciszkanin o.Wit Bołd (Prymas w Prudniku: między historią a legendą), Iwona Czarcińska z Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie (Wpływ uwięzienia Prymasa na jego rozwój duchowy) i reżyser Paweł Woldan (Sylwetka Prymasa Wyszyńskiego w filmach).